पाठ 1 : युआयडीएआय आणि आधारचा परिचय

Aadhar Exam Marathi

Free Demo Test

Leaderboard: पाठ 1: युआयडीएआय आणि आधारचा परिचय

maximum of 30 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

पाठ 1: युआयडीएआय आणि आधारचा परिचय

पाठ १ या मॉड्यूलमधील जास्तीत जास्त 30 प्रश्न उत्तरे आधार परीक्षा मराठी डेमो मॉक टेस्ट सराव पेपर