पाठ ४ : आधारनोंदणी / अद्ययतन प्रक्रिया

आधार निर्मितसाठी (जनरेशन )थांबण्याचा कालावधी किती असतो?