पाठ ६ : एक्सेप्शन हैंडलिंग

बोटांचे टिपलेले ठसे आवश्यक गुणवत्तेनुसार नसल्यास , संचालक ,रहिवाशाचे बायोमेट्रिक टिपण्यासाठी वाजवी संख्येचे योग्य प्रयत्न करेल.