पाठ 3 :नोंदणी संस्थेचे ऑन-बोर्डिंग आणि नोंदणी कर्मचारी वर्ग

निबंधक आणि नोंदणी संस्था फक्त ___________द्वारे पुरविण्यात आलेले किंवा अधिकृत असलेले नोंदणी / अद्यतन (अपडेट ) साफ्टॅवेअर वापरतील .