बँक मित्र मराठी टेस्ट 1

बचत खात्यामध्ये खालील काही बंधने आहेत