बँक मित्र मराठी टेस्ट 2

प्रधानमंत्री (पंतप्रधान) जन-धन योजना काय आहे?